ARES - Razvoj novog proizvoda iz recikliranih slitina

 

Kod projekta: KK.01.2.1.02.0307

Korisnik projekta: ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. za proizvodnju

 

Kratki opis projekta (operacije)

Projekt odgovara na prepoznate zahtjeve tržišta aluminijskih folija u industriji pakiranja te želi razviti inovativni proizvod, u sklopu Pozivom identificiranih tematskih prioritetnih i pod-tematskih područja S3, a koja se odnose na napredna rješenja vezana za smanjenje potrošnje resursa, smanjenje proizvodnje otpada te povećanje učinkovitosti i proizvodnih kapaciteta te inovativne tehnologije i procese za obradu i pakiranje hrane visoke kvalitete, dodane vrijednosti i praktičnosti uporabe. Projektne aktivnosti obuhvaćaju jačanje kapaciteta poduzeća Aluflexpack Novi d.o.o. za istraživanje, razvoj i inovacije te rezultiraju razvojem novog proizvoda za globalno tržište: Aluminijska folija za proizvodnju kapsule za kavu iz reciklirane slitine

 

Ciljeve i očekivane rezultate projekta (operacije)

CILJ PROJEKTA je jačanje inovativnosti tvrtke kroz ulaganje u potrebne I&R kapacitete, uključujući korištenje transfera tehnologije.

 

Provedba projekta omogućiti će:

– proširenje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije AFP, a što bi rezultiralo

– novim proizvodom i ulaskom u nove proizvodne niše,

– znatno poboljšanim tehnološkim procesom uz smanjenje troškova,

– novim proizvodnim procesom,

– nadogradnjom u globalnom lancu vrijednosti te u konačnici

– jačanjem konkurentnosti kako AFP, tako i hrvatskog gospodarstva

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta: 127.609.242,52 HRK

Iznos koji sufinancira  EU: 29.917.642,25 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta (od – do)

Razdoblje provedbe od 14.09.2020. g. do 14.09.2023. g.

 

Kontakt osobe za više informacija

Anamarija Perković

[email protected]

 

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/