„RAPID – Razvoj novog proizvoda i unaprjeđenje tehnoloških procesa kroz provedbu eksperimentalnog istraživanja Aluflexpack novi d.o.o.“

 

 

Projekt prijavljen na:

 

Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za
„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

 

Referentna oznaka: KK.01.2.1.01

 

Status prijave:

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su sufinancirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju
2014-2020.

 

OPIS PROJEKTA:

Svrha projekta je razvoj novog proizvoda, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te jačanje kapaciteta Aluflexpack novi d.o.o. za istraživanje, razvoj i inovacije.

Projektom će se nabaviti oprema i usluge za provedbu eksperimentalnog istraživanja podložnog opsežnom širenju znanja te zaposliti stručno osoblje. Doprinosi prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije RH Hrana i bioekonomija, Energija i održivi okoliš te Zdravlje i kvaliteta života. Provedba će omogućiti inovaciju za AFP i tržište, povećanje kapaciteta i postizanje izvrsnosti u eksperimentalnom istraživanju, komercijalizaciji novog proizvoda, rastu prihoda i izvoza, te dobiti, a što će pozitivno utjecati na nacionalno gospodarstvo.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju novih proizvoda, poboljšanju tehnoloških procesa i jačanju konkurentnosti i internacionalizacije hrvatskog gospodarstva kroz povećanje ulaganja i kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije.

Specifični cilj projekta je jačanje konkurentnosti i proširenje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije poduzeća AFP provedbom eksperimentalnog istraživanja čiji rezultat je novi proizvod.

Očekivani rezultati su:

 • Nabavljena i instalirana oprema za provedbu eksperimentalnog istraživanja i razvoja
 • Zaposleni i osposobljeni postojeći i novozaposleni radnici za aktivnosti eksperimentalnog istraživanja i razvoja
 • Uspostavljena poslovna funkcija za istraživanje i razvoj
 • Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj
 • Razvoj novog proizvoda
 • Komercijalizacija novog proizvoda
 • Znatno poboljšanje postojećeg tehnološkog procesa
 • Razvoj novih tehnoloških procesa
 • Jačanje konkurentnosti
 • Povećanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije
 • Učinkovita potrošnja resursa i zaštita okoliša

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:

Ukupna vrijednost projekta: 74.612.045,74 HRK

Maksimalan iznos sufinanciranja EU: 24.910.284,25 HRK

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

od 01.11.2016. do 31.10.2019.

 

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA:

36 mjeseci

 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Anamarija Perković

[email protected]

 

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/