„RAPID – Razvoj novog proizvoda i unaprjeđenje tehnoloških procesa kroz provedbu

eksperimentalnog istraživanja Aluflexpack novi d.o.o.“

 

Projekt prijavljen na:

Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za
„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Referentna oznaka: KK.01.2.1.01

Status prijave:

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su sufinancirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju
2014-2020.

 

OPIS PROJEKTA:

Svrha projekta je razvoj novog proizvoda, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te jačanje kapaciteta Aluflexpack novi d.o.o. za istraživanje, razvoj i inovacije.

Projektom će se nabaviti oprema i usluge za provedbu eksperimentalnog istraživanja podložnog opsežnom širenju znanja te zaposliti stručno osoblje. Doprinosi prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije RH Hrana i bioekonomija, Energija i održivi okoliš te Zdravlje i kvaliteta života. Provedba će omogućiti inovaciju za AFP i tržište, povećanje kapaciteta i postizanje izvrsnosti u eksperimentalnom istraživanju, komercijalizaciji novog proizvoda, rastu prihoda i izvoza, te dobiti, a što će pozitivno utjecati na nacionalno gospodarstvo.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju novih proizvoda, poboljšanju tehnoloških procesa i jačanju konkurentnosti i internacionalizacije hrvatskog gospodarstva kroz povećanje ulaganja i kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije.

Specifični cilj projekta je jačanje konkurentnosti i proširenje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije poduzeća AFP provedbom eksperimentalnog istraživanja čiji rezultat je novi proizvod.

Očekivani rezultati su:

 • Nabavljena i instalirana oprema za provedbu eksperimentalnog istraživanja i razvoja
 • Zaposleni i osposobljeni postojeći i novozaposleni radnici za aktivnosti eksperimentalnog istraživanja i razvoja
 • Uspostavljena poslovna funkcija za istraživanje i razvoj
 • Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj
 • Razvoj novog proizvoda
 • Komercijalizacija novog proizvoda
 • Znatno poboljšanje postojećeg tehnološkog procesa
 • Razvoj novih tehnoloških procesa
 • Jačanje konkurentnosti
 • Povećanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije
 • Učinkovita potrošnja resursa i zaštita okoliša

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:

Ukupna vrijednost projekta: 74.612.045,74 HRK

Maksimalan iznos sufinanciranja EU: 24.910.284,25 HRK

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

od 01.11.2016. do 31.10.2019.

 

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA:

36 mjeseci

 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Ozana Klarić Anđić

email: Ozana.KlaricAndic@aluflexpack.com

 

Nabava

 

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:

 

 

http://www.strukturnifondovi.hr

 

 

 

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

By using this website, you agree to cookies (including those of third parties) being stored on your device in order to improve navigation on the website, to analyse the use of the website, and to support our marketing activities. For more information, see our Privacy Policy. You have the option to customise your cookie settings and revoke your consent. For more information on the cookies used and how you can change your cookie settings (including the use of cookies), see our Privacy Policy.

error: