OMFA - Razvoj inovativnih monomaterijala za proizvodnju prehrambene ambalaže

Kod projekta: KK.01.2.1.02.0308

Korisnik projekta: OMIAL NOVI d.o.o. za trgovinu i usluge

Partner u projektu: ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. za proizvodnju

 

Kratki opis projekta (operacije)

Provoditi će se testiranja i prilagođavanje nove linije, ispitivanja novih materijala i proizvoda uključivo izrada prototipova, ali i iznalaziti unapređenja tehnoloških rješenja što će u konačnici rezultirati proizvodom: Oplemenjena aluminijska folija za izradu duboko izvučenih posudica i pripadajućih poklopaca za prehrambene proizvode koji će biti podvrgnuti naknadnom procesu sterilizacije te ne sadrže Poli vinil klorid i Bisfenol A.

 

Ciljeve i očekivane rezultate projekta (operacije)

Cilj projekta je doprinijeti razvoju novih proizvoda, poboljšanju tehnoloških procesa i jačanju konkurentnosti i internacionalizacije hrvatskog gospodarstva kroz povećanje ulaganja i kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije.

 

Provedba projekta omogućiti će:

– proširenje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije , a što će rezultirati

– novim proizvodom i ulaskom u nove proizvodne niše,

– znatno poboljšanim tehnološkim procesom,

– novim proizvodnim procesom,

– nadogradnjom u globalnom lancu vrijednosti te

– jačanjem konkurentnosti tvrtke i gospodarstva RH

 

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta: 168.085.371,35 HRK

Iznos koji sufinancira  EU: 29.695.924,77 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta (od – do)

Razdoblje provedbe od 14.09.2020. g. do 14.09.2023. g.

 

Kontakt osobe za više informacija

Anamarija Perković

[email protected]

 

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/